Ski Fotball

Ansatte og styret

Ansatte og styret


Ski IL Fotball


Organisasjonsinfo/fakturainfo:

Org.nr: 976 612 345

Elektronisk fakturaadresse (autoinvoice): 57897661234501

Postadresse: Ski IL Fotball, PB 291, 1401 Ski

Besøksadresse: Ski idrettspark, Idrettsvn. 35B, 1400 Ski

Tlf: 922 95 977

Epost: post@skifotball.no

Web: www.skifotball.no

Bankkonto: 1503.25.43143

Klubbnr.: 02130040


Ski IL Fotball har kontor i klubbhuset og i brakka i Ski idrettspark. Vi er ikke der til faste tider, men en eller flere av oss er der ofte både på dagtid og kveldstid.


Administrasjonen i Ski IL Fotball:


Daglig leder: Ragnhild Carlsen

Mob: 922 95 977

Epost: ragnhild@skifotball.no


Sportslig leder: Stein Høgsve

Mob. 915 85 342

Epost: stein@skifotball.no


TX/Etter skolen-tilbud:

Simen Carlsen Strande

(Simen er også instruktør + bussjåfør på etter skolen-tilbud + har div. andre oppgaver i klubben)

Mob. 93 62 29 62

Epost: simen@skifotball.no


Klubbshopansvarlig, materialforvalter og klubbmedarbeider: Morten Simensen
(Morten er også instruktør på etter skolen-tilbud + har div. andre oppgaver i klubben)

Mob. 463 17 034

Epost: morten@skifotball.no


Markedsansvarlig og klubbbmedarbeider: Odd-Inge Bondevik

Mob. 905 37 122

Epost: odd-inge@skifotball.no


Ansatte/adm.

Øverst fra venstre: Odd-Inge Bondevik, Stein Høgsve, Morten Simensen

Nederst fra venstre: Ragnhild Carlsen, Simen Carlsen Strande, Henning Lien (Henning tilkallingsvikar på TX/Akademiet fra høsten 2021)


Styret i Ski IL Fotball 2021:

Styreleder: Vegard Sundsaasen

Mob. 99 70 58 85

Epost: Vegard.Sundsaasen@sparebank1.no


Nestleder: Per Christian Langset

Mob. 975 69 451

Epost: perchristian.langset@gmail.com


Styremedlem: Jan Astorri

Mob. 415 25 149

Epost: janastorri@gmail.com


Styremedlem: Magnus T. Brekke

Mob. 466 20 564

Epost: magnusbrekke@gmail.com


Styremedlem: Kathrine Førum

Mob. 917 57 827

Epost: kath77@gmail.com


Styremedlem: Morten Gåseide

Mob. 907 58 500

Epost: morten@folloautoco.no


Styremedlem: Anette Lien

Mob. 454 21 808

Epost: anettelien1@hotmail.com


Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Elektronisk adresse (EHF-faktura): 57897661234501

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift