Ski Fotball

Klubbhus

Klubbhus


Klubbhuskalender

Rødt = salen

Blått = loftet

Reglement og praktisk info for klubbhuset i Ski idrettspark.

Sist oppdatert 26.9.2021

Ansvarlig for koordinering av utleie/lån av huset:

Daglig leder i Ski IL Fotball:

Ragnhild Carlsen
mob: 922 95 977
post@skifotball.noKort sammendrag av viktig info om bruk av huset - må leses av alle leietakere.

Når retningslinjer er lest: send e-post med bekreftelse før huset tas i bruk.

a) Det er 30 årsgrense på utleie til fester (ingen utleie til ungdomsfester) - se pkt. 2

b) Alle som bruker huset til møter o.l. må rydde etter seg - se pkt. 8

c) Alle som bruker huset til fester, avslutninger, bursdager, kamper, cuper, fotballskoler, kurs/samlinger o.l. må i tillegg til å rydde også vaske etter seg - se pkt. 9 - NB: vask er ikke inkl. i leie

d) Mangelfull opprydding/rengjøring kan medføre krav om ekstra betaling

e) Nøkler hentes/leveres i Kundeservice på Ski Storsenter - se pkt. 5

f) Møbler eller utstyr som flyttes fra det ene rommet til det andre må settes tilbake igjen - se pkt. 9

g) Det sendes ikke faktura - leie betales inn uoppfordret en uke før leie - se pkt. 2

h) Når du retter en forespørsel om bruk av huset: oppgi samtidig hvem det er til, hva det skal brukes til og gjerne til-fra kl.slett (f.eks. Foreldremøte Ski Håndball J2004 kl. 18-20, Sesongavslutning Innebandy, Årsmøte Tennis, Barnebursdag NN osv.).


Leiepriser/betaling av leie:

All bruk av huset i regi av klubber/lag tilknyttet Ski IL Alliansen (dvs. møter, avslutninger, sosiale tilstelninger etc. for lagene eller særidrettene), er gratis, men privat bruk av huset medfører leie for alle.

- Fredager: kr. 1 000,- NB: tilgang fra tidligst kl. 18.30 fredager pga. rengjøring fredag ettermiddag
- L
ørdager og bevegelige ”festdager": kr. 1 400,-

Ved leie av huset til fester må det også betales depositum kr. 1 500,-. Depositumet benyttes ved evt. skader forårsaket av leietaker eller manglende/for dårlig rengjøring eller rydding.

- Ukedager + søndag, dagtid, 1. etg.: kr. 600,-
- Ukedager + søndag, kveldstid, 1. etg.: kr. 400,-
- Ukedager + søndag (dag eller kveld), loft: kr. 200,-

- Huset kan leies til barnebursdager for kr. 400,- søndager etter kl. 14.

Leie + evt. depositum må innbetales en uke i forkant.


Innbetaling skjer uken i forveien til konto nr. 1100.45.68593 – Ski IL Alliansen, PB 291, 1401 Ski.

Innbetaling merkes med:

- Dato for leie + evt. et konto-nr. for refusjon av depositum.

NB: Det blir ikke sendt faktura, leietaker sørger selv for å sette inn riktig beløp i hht. oversikt ovenfor.

Har du behov for faktura, ta kontakt med post@skifotball.no


1. Hvem kan leie:

I utgangspunkt leies klubbhuset kun ut til idrettslagets medlemmer. Med idrettslagets medlemmer menes spillere, trenere, ledere og øvrig støtteapparat i klubbene tilknyttet Ski IL Alliansen, dvs: fotball, håndball, turn, innebandy, tennis, ishockey, friidrett og idrettsskolen.

Ikke-medlemmer kan leie dersom det ikke er til særlig ulempe for idretten, Ski IL Alliansen og deres medlemmer vil alltid være førsteprio.

NB: Det åpnes ikke for bestilling av leie i helger til eksterne eller private arrangement i perioden 1. april - 1. oktober før etter 1. februar det gjeldende år. Dette for å unngå utleie som kan komme i konflikt med Ski IL Alliansen/særidrettenes egne arrangementer.


2. Aldersgrense:

Ved leie av huset til fester er det 30-års aldergrense.

Fra 1.11.2015: Ingen utleie til ungdomsfester (det gjøres ingen unntak). 30-årsgrense gjelder på den som skal ha festen - det er ikke tilstrekkelig bare å stå som ansvarlig for yngres leie/bruk av huset.


3. Generelt om huset:

Klubbhuset ligger i Ski idrettspark og eies av Ski kommune. Ski IL Alliansen leier 1. etg. + loft. På bakkeplan er det inngang til garderober og toaletter som brukere av uteanlegg kan benytte.

Gateadresse er Idrettsveien 35B, 1400 Ski, veibeskrivelse her.

- All bestilling av huset skal skje skriftlig.

- Salen i 1. etg. har plass til ca. 60 personer.

- Loftet er et lite møterom med plass til ca. 10-12 personer.

- Røyking i lokalet er forbudt.

- Dører og vinduer holdes lukket etter kl. 22.00 (av hensyn til støy for naboene).

- Fotball-SFO har bordtennisbord i salen (pga. manglende lagringsplass andre steder). Dette skal være plassert innerst i rommet og skal ikke benyttes av andre.

- Bruk av konfetti er ikke tillatt (vanskelig å vaske bort).

- Møbler og utstyr som evt. flyttes ut av salen ved leie settes tilbake igjen.

- Møbler og utstyr skal ikke medbringes utendørs.

- Møbler og utstyr fra klubbhus og telt lånes ikke ut.


4. Tidspunkt for leie/bruk:

- Ukedager, møter, kveld: fra kl. 17.15 og ut kvelden
- Ukedager, møter, dagtid: fra kl. 08.00-17.00


- Fredager, til selskapelighet: fra kl. 18.30, ferdig ryddet/vasket til kl. 14.00 lørdag, kan etter avtale utsettes til senere tidspunkt lørdag*)
- Lørdager, til selskapelighet: fra kl. 14.00, ferdig ryddet/vasket til kl. 14.00 søndag, kan etter avtale utsettes til senere tidspunkt søndag*)

*) Tidligere tidspunkt må avtales noen ganger av hensyn til evt. annen allerede avtalt utleie/bruk av huset påfølgende dag.


5. Nøkler:

Nøkler hentes/leveres ved Kundeservice på Ski Storsenter (1. etasje, i enden av senteret, rett ved p-huset). Nøkkelknippet inneholder nøkkel til klubbhuset og til porten ved hovedinngangen.

Nøkler leveres tilbake samme sted første åpningsdag etter leie slik at de er tilgjengelig for neste leietaker

Fotballtrenere/lagledere har fellesnøkkel tilgjengelig i brakka med lagsutstyr. Husk å henge tilbake på plass straks du har låst opp/igjen så andre får tilgang til den, samme nøkkel brukes også til garderober hvis disse er låst.


6. Utstyr + WIFI:

Huset er utstyrt med vanlig kjøkkenutstyr, det er servise, vinglass og bestikk til ca. 50-60 personer. Utstyr for servering (boller, fat osv.) er det noe av, men ikke mye. Det anbefales å ta med serveringsfat/boller/bestikk hvis det skal serveres mat.

Det er kjøleskap tilgjengelig.

I salen i 1. etg. er det montert storskjerm/lerret og projektor m/kabel (bilde og lyd) for tilkobling til pc, iPod, iPhone etc. Det er også lydmixer, blue ray-spiller, høyttalere, dekoder/tv-signaler fra Canal Digital (analog grunnpakke, parabol). NB: Tilkobling til projektor med VGA eller HDMI - ta eventuelt med egen overgang hvis behov

Ved behov for trådløst internett: navn og passord til nettverk står på døra mellom salen og gangen.


7. Rydding/rengjøring ved bruk av huset til møter:

 • Bord skal tørkes av.
 • Stoler stables langs en av langveggene.
 • Bord settes oppå hverandre og settes langs langveggene.
 • Tørrmoppe gulvet hvis nødvendig (vanligvis ikke nødvendig etter vanlig møtevirksomhet, men gjøres hvis det har blitt ruskete).
 • Oppvask settes inn, evt. ryddes ut, av oppvaskmaskin.
 • Benker på kjøkken skal ryddes og tørkes av - det eneste som skal stå igjen på benker er to kaffetraktere og en mikrobølgeovn.
 • Lys skal slukkes, vinduer skal lukkes og dør skal låses når man forlater lokalet.
 • Nøkler leveres tilbake til Kundeservice Ski Storsenter første åpningsdag etter bruk (dvs. mandag hvis det har vært leie i helgen).


8. Rydding/rengjøring ved bruk av huset til fester, alle arrangementer, avslutninger, bursdager, cuper, fotballskoler eller andre tilstelninger:

 • Bord skal tørkes av.
 • Stoler stables langs en av langveggene.
 • Bord settes oppå hverandre og settes langs langveggene.
 • Oppvask settes inn, evt. ryddes ut, av oppvaskmaskin.
 • Benker på kjøkken skal ryddes og tørkes av - det eneste som skal stå igjen på benker er to kaffetraktere og en mikrobølgeovn.
 • Gulvene i de rom som er benyttet moppes/vaskes (vanligvis sal, kjøkken, gang, toaletter, trapper).
 • Toaletter og kjøkken vaskes.
 • Dersom utstyr/møbler flyttes til andre rom enn der de sto må dette settes tilbake.
 • Lys skal slukkes, vinduer skal lukkes og dør skal låses når man forlater lokalet.
 • Medbrakte verdigjenstander må ikke stå igjen når man forlater lokalet (Ski IL/Ski kommune er ikke erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå, evt. tyveri). Mat og drikke må også tas med, ikke settes igjen i kjøleskapet.
 • Nøkler leveres tilbake til Kundeservice Ski Storsenter første åpningsdag etter bruk (dvs. mandag hvis det har vært leie i helgen).


9. Rengjøringsutstyr/rekvisita:

 • Rengjøringsutstyr finnes i og utenfor skapet i rommet mellom kjøkken og sal, samt i nederste skuff på kjøkkenet
 • NB: den store moppen som er ca. 1 m. bred er kun tørrmopp og brukes ikke til å vaske gulvene med - til vask benyttes vanlige mopper
 • Engangskluter/flexi-kluter benyttes til rengjøring av toaletter, kastes etter bruk
 • Skitner mopper/kluter/håndklær legges i skittentøysekk som er festet på bøttestativ
 • Toalettpapir/tørkepapir finnes på rommet mellom kjøkken og sal


10. Søppel:

Søppel kastes i container bak klubbhuset. NB: Det finnes to containere; den ene er for papp/papir, den andre for restavfall. Nøkkel til containere er på samme knippe som nøkler til klubbhus og port.

Området utenfor/rundt klubbhuset skal gås over etter fester; glasskår, tomflasker, røyksneiper og evt. annet må fjernes.


11. Mislighold av utleieregler:

Hvis leietaker misligholder reglene for leie, kan gjentatt leie nektes.


12. Brannforskrifter:

Ved bruk av klubbhuset er du som leietaker ansvarlig for:

 • gjøre deg kjent med hvor brannslange og pulverapparat er (i gangen, ved trappen)
 • gjøre deg kjent med rømningsveier
 • påse at rømningsveier ikke blokkeres
 • holde oppsikt ved evt. levende lys
 • kontrollere lokalet før det forlates

Ved brann/brannalarm har du ansvar for:

 • at alle kommer seg ut av huset
 • å varsle brannvesenet
 • sjekke alle rom du bruker, også kjøkken og toaletter
 • tall på tilstedeværende personer
 • kontakt med brannvesenet

Etter gjeldende brannforskrifter er det ikke tillatt å benytte huset til overnatting.

TLF. BRANNVESENET: 110

Ski IL Fotball


www.skifotball.no

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Elektronisk adresse (EHF-faktura): 57897661234501

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift