Ski Fotball

6-årslag

6-årslag

 

Praktisk info om fotballtilbud for 6-åringer

 

Oppstart og organisering

Invitasjon til oppstart blir delt ut hvert år i februar-mars i alle barnehager i Ski samt sendt ut til alle i klubben og annonsert på websiden og Facebooksiden vår. Oppstart av treninger i april. 

Lagene fra 6 - 10 år er i klubben organsiert slik at alle guttene på samme årgang utgjør én felles treningsgruppe og tilsvarende for alle jentene. Samtidig ønsker vi for guttene å dele i mindre treningsgrupper fordi det ellers blir en veldig stor gruppe å håndtere rent administrativt og det er da inndeling basert på skoler: Ski, Finstad og Hebekk.

Guttene betraktes likevel som én felles gruppe i mange sammenhenger selv om de organisatorisk er delt i tre - dvs. dette er eksempler på hva som er felles for guttelagene:

 • én felles hovedtrener (en av de tre som er hovedtrener for hver av de mindre gruppene)
 • én felles lagleder/kontaktperson (en av de tre som er lagleder for hver av de mindre gruppene)
 • én felles dugnadsansvarlig 
   
 • felles treningstid/sted når det er utetreninger
 • minimum én felles cup årlig
 • felles sosiale samlinger
 • felles lagskonto i regi av klubben

Dette har guttelagene (skolevis inndeling) hver for seg:

 • hvert sitt støtteapp. med hovedtrener, assistenttrenere og lagleder men det samarbeides på tvers av lag for hele årgangen
 • hver sin treningstid hvis det er innetrening i gymsaler

Jentene er færre så disse har alt felles. 

 

Oppstartsmøte med praktisk info for alle foresatte:

Dag/tid for 2018 kommer
klubbhuset i Ski idrettspark

 

Alle foresatte oppfordres til bli med i Facebookgrupper da det gjør informasjonsflyten enklere:

Nytt i 2017 - vi inviterer 2011-barn i barnehager til parken

I løpet av våren kommer vi til å invitere 2011-barn i barnehager i Ski til fotballøkter i parken på dagtid. Vi setter opp 3-erbanene våre og henter barna i fotballbussen. Alternativt går barnehageansatte sammen med ungene til parken. Det er klubbens ansatte som står for gjennomføring av øktene, men vi trenger at noen av de ansatte fra barnehagen er med. 

Vi gjør dette for at flere skal få et innblikk i hva barnefotball er. Vi tror også at det kan være en morsom avveksling for 2011-ungene det siste halvåret de er i barnehagen før skolestart. Som Eat Move Sleep-klubb serverer vi også frukt til ungene under eller etter økta. 

Aktiviteten forutsetter at barnehagene samarbeider med oss i den forstand at de tillater at ungene kommer på besøk til oss. 

2011-barn i Ski som ikke går i barnehage i Ski er selvfølgelig også hjertelig velkommen på disse øktene. Se oversikt over dag/tid nedenfor og gi beskjed om hvilken dag dere ønsker å være med.

Onsdag 3., 10., 24. og 31. mai og 7. juni - alle dager kl. 11-12, fremmøte kl. 10.45. 

 

Hva skjer etter oppstart av treninger i april?

Oppstartsansvarlig og flere av klubbens ansatte bistår foreldretrenere med øktene fra oppstart og frem til sommerferien.  

Klubben bistår ved oppstart fordi:

 • det gjør det enklere for trenere og lagledelse å komme godt i gang
 • støtteapparatet blir raskere kjent med sportslig plan og praktiske føringer i klubben 
 • trenere få tips om hvordan treninger kan organiseres
 • trenere få tips til hvordan ulike øvelser kan gjennomføres

 

Alle spillere får t-skjorte (deles ut når betaling av treningsavgift/kontingent er betalt).

 

 

Trening, kamper og cuper

Det er trening én gang ukentlig. Utetreningene foregår i Ski idrettspark. Guttelagene for hele årgangen trener samtidig på samme sted, men deles inn i mindre grupper (skolevis primært, men også mix av grupper på tvers av skoler når det er hensiktsmessig).

Trenere samarbeider på fellesøktene. Klubben har fire baner med vant som brukes når det spilles 3er-fotball, disse kan også benyttes til treninger for 6-åringene.

Innetreninger om vinteren i gymsaler skolevis (evt. i haller hvis ledig tid). Gymsalene er ikke så store så selv om treningsgruppene deles skolevis kan det for noen være nødvendig å dele gruppen ytterligere gjennom vinterperioden.

Her ser du et kort videosnutt fra en av de første treningsøktene i 2016
 

Treningsøkter gjennomføres på Ski kunstgress 1 E+F følgende onsdager kl. 17.15 - 18.30:

 • 19. april
 • 26. april
 • 3. mai
 • 10. mai
 • 24. mai
 • 31. mai
 • 7. juni
 • 14. juni
 • 21. juni 

Etter dette fortsetter treninger på onsdager til samme tid og sted, men foreldretrenere driver da lagene og øktene på egen hånd. I skolens sommerferie oppfordres det til å opprettholde treningstilbud til de som er hjemme. Trenere fordeler økter seg i mellom ut fra hva som passer med ferie. Ta gjerne noen ukers fotballpause, men hvis mulig: oppretthold treningstilbud de ukene dere kan så det ikke blir pause hele skoleferien. Dette fordi spillere er hjemme/bortreist til ulike tider og mange vil sette pris på å ha et tilbud. Samarbeid evt. gjerne med overgangen over. 

Oppstartansvarlig er tilgjengelig for bistand og veiledning ved behov.

NB: Jentelaget går over til treningstid mandager så snart de klarer seg uten oppstartsansvarligs faste bistand. Dette fordi vi har faste treningsdager for barnefotballagene i klubben og mandag er fast dag for alle jentelag 6-12 år. Så lenge det er behov for praktisk bistand fra klubben opprettholdes onsdager, men når trenere klarer seg greit på egenhånd byttes det til mandager. Endring vil derfor skje innenfor perioden mai-juni. 

 

Etter høstferien (fra uke 41) er det ny fordeling av treningstider for hele klubben og lagene velger selv om de vil fortsette med utetrening gjennom hele/deler av vinteren eller om det vil trenes innendørs (gymsaler). 

 

Cupdeltakelse: 

Obligatoriske cuper i Ski for lag fra 6-10 år arrangert av Ski Fotball:

 • Eat Move Sleep Cup Ski 30. april 
 • Ski Øst Cup 17. september
   
 • I tillegg deltar årgangen på: Eat Move Sleep Cup Hasle Løren 26. el. 27. august (samarbeid med Hasle Løren - de kommer til oss 30. april). 

 

OBOS Miniligaen:

6-årslag deltar ikke i seriespill i Oslo Fotballkrets, men klubben organsierer kamper mot lag i samme alder fra naboklubber. Det settes opp kamper to lørdager i løpet av sesongen og det spilles 4-5 kamper pr. gang. Ski Byggserien avvikles på Ski kunstgress 1. NB: Internkamper dersom naboklubber ikke er i gang fra mai. 

 • Lørdag 20. mai 2017
 • Lørdag 2. september 2017 

 

Utstyr:

Bli evt. med på noen treninger før dere går til innkjøp av fotballsko. Joggesko går helt fint de første ukene, men spillerne trenger leggbeskyttere - det er påbudt utstyr. 

Ellers: ta på vanlig treningstøy tilpasset været.

Ski Fotballs klubbkolleksjon/treningstøy får du kjøpt kun i klubbshopen vår som du finner i brakka ved siden av Ski kunstgress 1.

Klubbshopen er åpen mandager fra kl. 17-18.30, men vi kommer også til å holde den åpen i forbindelse med treninger onsdager på våren.

Vi har også samarbeid med G-Max hvor dere får rabatter på som godt som alt i hele butikken, men G-Max selger ikke klubbens trenings/kamptøy - det får du altså kun i klubbshopen. Klikk på linken og registrer dere på skjemaet for å få tilsendt digitalt klubbkort som lagres på mobilen. 

 

Dugnad

Dugnad for årsklassen vil for 2017 være:

Foresatte som ikke har en rolle i støtteapparatet (som gir fritak) blir satt opp til dugnadsvakter, mer info lenger ned.

 

Medlemsskap

Treningsavgift og medlemskontingent for denne årsklassen vil for 2017 være 1.300,- for hele sesongen - dvs. frem til mars 2018 (NB: inkl. kortpakke som kan selges for kr. 300,- og som dermed vil redusere avgiften med tilsvarende beløp). Faktura vil bli sendt pr. e-post i midten/slutten av mai eller 1-2 uker etter innmelding.

Vær oppmerksom på at 6-årsklassen har lavere årsavgift enn de andre lagene i barnefotballen så det vil en større økning i avgift fra 6 til 7 år enn det vil være senere år.

 

 

Alle lagene i barnefotballen er foreldredrevne og vi har ulike oppgaver/roller for alle foresatte

 

Oversikten nedenfor viser behov for hhv. Ski Powerboys og Ski Powergirls

 

Klikk på rollene for nærmere beskrivelse.

Hovedtrener: Én for hver av de skolevise gruppene for guttene - en av disse er også hovedtrener for alle guttelagene. For jentegruppen: én for alle jentelagene

 • Det er klart en fordel om du selv har spilt fotball (men ikke et direkte krav) og har kjennskap til barneidrett og fotball. Vi tilbyr kurs for alle trenere så vær ikke redd for å melde deg selv om du ikke har fotballbakgrunn.
 • Hovedtrenere gjennomfører delkurs 1 av Grasrottreneren i slutten av april
 • Hovedtrenere deltar også på barnefotballkveld 3. mai
 • Hovedtrenere er fritatt øvrig dugnad.

 

Assistenttrener: Én pr. ca. 8-10 barn

 • Som for hovedtrenere: har du spilt fotball tidligere og/eller har kjennskap til barneidrett og fotball er det bare en fordel, men langt fra et krav. I barnefotball kommer alle langt med sunn fornuft.
 • Assistenttrenere som ønsker det gjennomfører delkurs 1 av Grasrottreneren i slutten av april - vi oppfordrer flest mulig til å ta kurset
 • Assistenttrenere deltar på barnefotballkveld 4. mai - obligatorisk samling for alle trenere i barnefotballen.
 • Assistenttrenere som er med på mindre enn ca. 50% av treningene/kampene får oppsatt én dugnadsøkt, de som er med på flere er fritatt øvrig dugnad.

 

LaglederÉn for hver av de skolevise gruppene for guttene  - for guttegruppen er en av disse også hovedlagleder for alle guttelagene. For jentegruppen: én for alle jentelagene

 • Dette er i hovedsak en administrativ rolle som går ut på å være kontaktperson for laget og bindeledd mellom klubb/lag. En av laglederne for guttelagene er også hovedlagleder for hele treningsgruppen med gutter.
 • Det er opprettet Facebookgruppe for Ski Powerboys og Ski Powergirls. Gruppene bruker til å dele info som et supplement til bruk av epost, lagledere legges inn om administratorer.
 • Lagledere administrere aktiviteter for lagene, f.eks. organisering av cupdeltakelse, koordinerer info for treninger og kamper, sosiale samlinger o.l. Guttelag og jentelag trenger ikke å organisere felles. 
 • Lagledere er fritatt øvrig dugnad.

 

Dugnadsansvarlig: En for guttelagene, en for jentelagene

 • Oppgaven er å koordinere dugnader for laget.
 • Dugnadsansvarlig er kontaktperson og bindeledd mellom klubb og lag/foresatte mht. dugnadsvakter.
 • Oppgaver mottas fra klubben (2-3 dugnader pr. år), dugnadsansvarlig fordeler oppgaver blant foresatte, sender info, holder oversikt over vakter og følger opp.
 • Dugnadsansvarlige er fritatt øvrig dugnad.

 

Representanter til klubbens komiteer/utvalg:

 • Alle klubbens lag må ha representanter i klubbens utvalg og komiteer (én pr. 15 spillere). Dette er helt nødvendig for klubben og vi ser helst at de som er med i komiteer og utvalg beregner å være med en stund da nettopp kontinuiteten er en viktig faktor for oss.
 • Mange foretrekker å være med i en komite eller utvalg fremfor å ha vanlig foreldredugnad fordi komite/utvalgsoppgaver gir større forutsigbarhet mtp. tidspunkt og hva som skal gjøres. De fleste synes også at det er sosialt og moro, i tillegg er det givende å bidra med noe for fellesskapet. 
 • Foresatte som er med i komiteer/utvalg gjør oppgaver der i stedet for vanlig dugnadsvakt som de andre foresatte får oppsatt. I tidsbruk skal det utgjøre ca. det samme på årsbasis. 
  • Fra Ski Powerboys trenger vi fire personer til cupkomiteen:
   • En til parkering
   • En til rydding/renhold
   • En til adm./økonomi/dommer/kampoppsett/klubbshop
   • En sanitetsvakt
     
  • Fra Ski Powergirls trenger vi to personer til cupkomiteen:
   • To sanitetsvakter

 

Representanter til klubbens dugnader:

 • Alle foresatte som ikke har en av rollene (som gir dugnadsfritak) i oversikt over vil bli tildelt vanlige dugnadsoppgaver
 • Assistenttrenere som er med mindre enn 50% (se mer info lenger opp) får også vanlig dugnadsoppgave, men kun én pr. år. Bakgrunnen for dette er at de yngre lagene ofte har veldig mange assistenttrenere og hvis alle skulle hatt 100% dugnadsfritak ville vi ikke hatt nok armer og ben til de praktiske oppgavene som skal gjøres på dugnader.

 

Mer info om klubben for nye medlemmer her 

 

 

Fotball i Ski er gøy - vil du være med?

 

Klikk her for påmelding!

 


 

 

Sportslig leder/oppstartsansvarlig: Glenn Arne Hansen glenn@skifotball.no, mob. 930 83 330

Daglig leder: Ragnhild Carlsen ragnhild@skifotball.no, mob. 922 95 977

 

 


 

Gutter 2008 våren 2014

 

 

 

Ski IL Fotball


www.skifotball.no 

post@skifotball.no

Klubbnr. 02130040
Organsisasjonsnr. 976 612 345
Kontonr. 1503.25.43143

Postadresse: PB 291, 1401 Ski
Besøksadresse: Idrettsvn. 35B, Ski idrettspark, 1400 Ski

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift